จัดการความเครียด

จัดการความเครียด สุขภาพ

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นยอมมีภาระเรื่องราวต่างๆให้จัดการแก้ไข ไม่ว่าจะป็นเรื่องงาน เรื่องเรียน หรือจะเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นต้น ย่อมจะมีความกดดัน และความเครียดเกิดขึ้นได้

  ความเครียดนั้นมันก็คือ เมื่อเวลาเรามีความต้องการ แต่เรายังขาดปัจจัยบางอย่างไป ความเครียดก็จะเกิดขึ้น และทำให้เราพยายามที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการให้ได้ ความเครียดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือร้ายอะไร แต่ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นต้องเจอกับความเครียดบ้าง เพราะความเครียดจะช่วยกระตุ้นให้เราลงมือทำงานให้เสร็จ ความเครียดนั้นถ้ามันมีมากไปมันก็ไม่ดี แต่ถ้าจะไม่เครียดเลยก็ไม่ได้  

  ความเครียดที่น่าห่วงก็คือในตอนที่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือหาทางออกไม่ได้ ดังนั้นจะต้องหยุดพักระหว่างงาน คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ และหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทำ มันจะทำให้เราอารมณ์ดีขึ้น และเพิ่มพลังงานบวกไปยังคนอื่นๆได้

  สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายว่า ความเครียดไม่ใช้สิ่งเลวร้าย แต่มันเป็นสัญญาณให้เราปรับเปลี่ยนเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้น