ความเชื่อ ตำนานยายแฟง “แม่เล้าสร้างวัด” แห่งวัดคณิกาผล ขอพรความรักสมหวังดั่งใจ

ความเชื่อ ตำนานยายแฟง “แม่เล้าสร้างวัด” แห่งวัดคณิกาผล ยายแฟง คือเจ้าสำนักโสเภณีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยสำนักนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณตรอกเต๊า ถนนเยาวราช หรือในปัจจุบันคือซอยเจริญกรุง 14 ซ่องของยายแฟงเป็นซ่องโสเภณีชั้นสูง เป็นที่รู้จักสำหรับคนมีฐานะในสมัยก่อน ยายแฟง ได้ร่วมกับหญิงงามเมืองในสำนักสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2376 โดยชื่อวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดใหม่ยายแฟง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ลูกหลายของยายแฟงได้ทำการบูรณะวัดใหม่ และได้ขอพระราชทานชื่อวัดเป็นชื่อ วัดคณิกาผล ซึ่งมีความหมายว่า ผลอันเกิดแต่นางคณิกา (คณิกา แปลว่า หญิงงามเมืองหรือนางบำเรอ)

ปัจจุบันวัดคณิกาผล ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ สน.พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ภายในวัดนั้นก็จะมีพระพุทธรูปของหลวงพ่อทองคำ, วิหารหลวงพ่อองค์ดำ, พระพุทธรูปในปางต่างๆ หลากหลายองค์ ด้านหลังอุโบสถและวิหาร จะมีอาคารเล็กๆ เขียนว่า “อาคารย่าแฟง” ภายในจะมีรูปหล่อครึ่งตัวของยายแฟงตั้งอยู่ โดยที่ฐานของรูปหล่อของยายแฟงมีข้อความ “วัดคณิกาผลนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ โดยคุณแม่แฟง บรรพบุรุษของตระกูลเปาโรหิตย์” ระบุไว้ และรอบๆ รูปหล่อของยายแฟง ก็จะมีของไหว้ เช่น น้ำอบ น้ำแดง หมากพลู และพวงมาลัยวางอยู่เรียงราย

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะไปขอพรเกี่ยวกับความรัก เพราะเชื่อกันว่านอกจากจะได้คู่แล้ว ยังได้คู่ที่ดี คู่อุปถัมภ์ แถมขอโชคลาภ เรื่องงาน ก็จะได้สมหวังดั่งใจ อีกทั้งยังเชื่อกันว่าอานิสงส์จากการสร้างวัดนั้น จะส่งผลให้ยายแฟงเป็นนางฟ้า ยังคงอยู่ช่วยเหลือลูกหลานที่มาขอพร

Leave a Reply

Your email address will not be published.